انجمن حمایت از کودکان بهشت

با من قدم بزن، بهشت با تو زیبا تر میشود

انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشت درسال 1385به شماره ثبتي 1943به ثبت رسيد و فعاليت خود را آغاز نمود .

هدف از تأسيس اين مؤسسه کاهش و رفع معضلات کودکان توان یاب و اعتلاي جايگاه آنها درجامعه ،آگاه سازي و آشناسازي جامعه و خانواده ها با مسايل و مشکلات توان یابان ،کمک به فرآيند اجتماعي شدن و اشتغال کودکان با نيازهاي خاص ذهني جسمي ازطريق تعامل با مؤسسات و نهادهاي مرتبط ،ارائه ي خدمات مشاوره ي فرهنگي ،آموزشي ،توانبخشي نظيرکار درماني و گفتاردرماني ،تلاش براي جلب مساعدت هاي مالي و معنوي افراد خيرمي باشد.

 

با انجمن حمایت از کودکان بهشت بیشتر آشنا شوید


آشنایی بیشتر با انجمن خیریه حمایت ازکودکان بهشت (با نیازهای خاص ذهنی و جسمی-حرکتی) ، عملکردها ، فعالیت ها و . . .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

جهت آگاهی از چگونگی حمایت انجمن  خیریه کودکان بهشت از کودکان توان یاب با نیازهای خاص ذهنی و جسمی حرکتی
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

نحوه حمایت های گوناگون شما از انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشت (با نیازهای خاص ذهنی و جسمی-حرکتی)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اهداف و خط مشی خیریه

الف) آگاه سازی جامعه و خانواده ها نسبت به  نیازها و توانمندی های توان یابان
ب) کمک به فرآیند اجتماعی شدن و اشتغال توان یابان ذهنی و جسمی حرکتی
ج) ایجاد ارتباط متقابل بین سازمانها در جهت تصویب قوانین مورد نیاز توان یابان
د) ارایه خدمات مشاوره فرهنگی و آموزشی توانبخشی مورد نیاز
ه) انجام فعالیتهای علمی پژوهشی و تلاش در جهت برگزاری همایشهاو کارگاه های آموزشی مرتبط
و) تلاش در جذب مساعدتهای مالی و معنوی افراد و سازمانهای حقیقی و حقوقی
ز) انجام هرگونه فعالیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مجاز و قانونی در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف انجمن و کسب حقوق شهروندی و جایگاه اجتماعی برابر برای توان یابان

لازم به ذکر است بودجه های این انجمن از طریق جمع آوری هدایا و نذورات و قبول وصیت، وقف، حق عضویت و نیز سایر فعالیتهای قانونی و مجاز تامین میگردد.

حمایت از کودکان نیازمند

لبخندی زیبا بر لب خود و کودکانتان بنشانید

اعضای هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشت


آقای محمد گل احمر

عضو هیئت مدیره

فرزانه منتظري

خزانه دار

بنفشه خاموشيان (نصر)

مدیر عامل

دکتر رضا اسماعيلي

عصوهیئت مدیره

دکتر سالار فرامرزي

نایب رئیس

آقای محمود محمد زاده

رئیس هیئت مدیره

آقای محمد جعفر احمدیان

عضو هیئت مدیره

آقای علیرضا نریمانی

بازرس

انجمن حمایت از کودکان بهشت از آغاز تا امروز

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان بهشت

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

تاریخچه انجمن حمایت از کودکان

آمار و اطلاعات

نگاهی به آمار و اطلاعات انجمن حمایت از کودکان بهشت

12
بازارچه خیریه برگزار شده
842
حامی مالی تا کنون
124
مدد جو با مشکلات جسمی حرکتی
278
مدد جو با مشکلات ذهنی

انجمن در قاب تصویر

محصول ۲

محصول ۲

محصول ۱

محصول ۱

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

برگزاری جسله انتخاب هیئت مدیره

برگزاری جسله انتخاب هیئت مدیره

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس قالیبافی

کلاس قالیبافی

کلاس مینا کاری

کلاس مینا کاری

کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس مینا کاری

کلاس مینا کاری

کلاس کاشی سازی

کلاس کاشی سازی

کلاس مینا کاری

کلاس مینا کاری

کلاس کاشی سازی

کلاس کاشی سازی

مجموعه کارهای بجه ها

مجموعه کارهای بجه ها

کلاس نقاشی

کلاس نقاشی

کلاس خیاطی

کلاس خیاطی

کلاس معرق

کلاس معرق

نظر حامیان انجمن بهشت

آخرین اخبار سایت

با ما در تماس باشید

اطلاعات تماس

اصفهان، خیابان فروغی ، کوچه 56-پلاک 28 انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشت
33364092 031
info@heaven-children.ir