گالری تصاویر ما

ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

تصویر بزرگتر
ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

تصویر بزرگتر
ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

تصویر بزرگتر
ضیافت جشن غدیر

ضیافت جشن غدیر

تصویر بزرگتر
برگزاری جسله انتخاب هیئت مدیره

برگزاری جسله انتخاب هیئت مدیره

تصویر بزرگتر
یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

تصویر بزرگتر
یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

تصویر بزرگتر
یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

تصویر بزرگتر
یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

یک روزبه یادماندنی وزیبا -آکواریم

تصویر بزرگتر
کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

تصویر بزرگتر
کلاس قالیبافی

کلاس قالیبافی

تصویر بزرگتر
کلاس مینا کاری

کلاس مینا کاری

تصویر بزرگتر
کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

تصویر بزرگتر
کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

تصویر بزرگتر
کلاس مینا کاری

کلاس مینا کاری

تصویر بزرگتر
کلاس کاشی سازی

کلاس کاشی سازی

تصویر بزرگتر
کلاس مینا کاری

کلاس مینا کاری

تصویر بزرگتر
کلاس کاشی سازی

کلاس کاشی سازی

تصویر بزرگتر
مجموعه کارهای بجه ها

مجموعه کارهای بجه ها

تصویر بزرگتر
کلاس نقاشی

کلاس نقاشی

تصویر بزرگتر
کلاس خیاطی

کلاس خیاطی

تصویر بزرگتر
کلاس معرق

کلاس معرق

تصویر بزرگتر
کلاس خیاطی

کلاس خیاطی

تصویر بزرگتر
کلاس مینا کاری

کلاس مینا کاری

تصویر بزرگتر
کلاس مشبک

کلاس مشبک

تصویر بزرگتر
کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

تصویر بزرگتر
کلاس کامپیوتر-فروغی

کلاس کامپیوتر-فروغی

تصویر بزرگتر
کلاس مشبک

کلاس مشبک

تصویر بزرگتر
نقاشی انگشتی

نقاشی انگشتی

تصویر بزرگتر
بهشتیان درحال بازی باگل

بهشتیان درحال بازی باگل

تصویر بزرگتر
کلاس نقاشی

کلاس نقاشی

تصویر بزرگتر
بچه ها درمدرسه

بچه ها درمدرسه

کلاس های آموزشی

تصویر بزرگتر
;کلاس کامپیوتر

;کلاس کامپیوتر

تصویر بزرگتر
یه زوزخوب کلاس سفال

یه زوزخوب کلاس سفال

تصویر بزرگتر
کلاس سفال

کلاس سفال

تصویر بزرگتر
بهشتیان درگلاس سفال

بهشتیان درگلاس سفال

تصویر بزرگتر
کلاس سفال

کلاس سفال

تصویر بزرگتر
کلاس کامپیوتر

کلاس کامپیوتر

تصویر بزرگتر
کلاس معرق

کلاس معرق

تصویر بزرگتر
جلسه مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی

تصویر بزرگتر
اتاقی کوچک دلهایی بزرگ

اتاقی کوچک دلهایی بزرگ

تصویر بزرگتر
ارکیده ها ( داوطلبین افتخاری)

ارکیده ها ( داوطلبین افتخاری)

تصویر بزرگتر
لبخندهای بهشتی

لبخندهای بهشتی

در حال برگزاری کلاس نقاشی

تصویر بزرگتر
اجرای برنامه تفریحی

اجرای برنامه تفریحی

آقایان معلمی(مجری) و سلطانیان(هنرمند)

تصویر بزرگتر
ورود بهشتیان به ضایفت افطار

ورود بهشتیان به ضایفت افطار

تصویر بزرگتر
کلاس کامپیوتر

کلاس کامپیوتر

تصویر بزرگتر
کلاس کمکهای درسی

کلاس کمکهای درسی

تصویر بزرگتر
یک روزتابستانی به یادمانی با بچه های بهشت

یک روزتابستانی به یادمانی با بچه های بهشت

تصویر بزرگتر
بهشتیان درکلاس نقاشی

بهشتیان درکلاس نقاشی

تصویر بزرگتر
 یک روزبه یاد ماندنی درانجمن- زنگ نقاشی

یک روزبه یاد ماندنی درانجمن- زنگ نقاشی

تصویر بزرگتر
احترام به سرود ملی

احترام به سرود ملی

تصویر بزرگتر
ماهی و لبخند

ماهی و لبخند

تصویر بزرگتر
درکلاس نقاشی

درکلاس نقاشی

تصویر بزرگتر
زنگ نقاشی ۲

زنگ نقاشی ۲

تصویر بزرگتر
زنگ نقاشی ...

زنگ نقاشی ...

تصویر بزرگتر
همیشه خندان

همیشه خندان

تصویر بزرگتر
مجمع عمومی اسفند95

مجمع عمومی اسفند95

تصویر بزرگتر
مجمع عمومی اسفند95

مجمع عمومی اسفند95

تصویر بزرگتر
مجمع عمومی اسفند95

مجمع عمومی اسفند95

تصویر بزرگتر
مجمع عمومیاسفند95

مجمع عمومیاسفند95

تصویر بزرگتر
حضور خیرین گرامی و مردم همراه در بازارچه

حضور خیرین گرامی و مردم همراه در بازارچه

تصویر بزرگتر
حضور دکتر عثنی عشران در افتتاحیه بازراچه

حضور دکتر عثنی عشران در افتتاحیه بازراچه

تصویر بزرگتر
آمار بازدید
بازدید امروز : 21نفر
بازدید دیروز : 19 نفر
بازدید کلی : 98770 نفر
افراد آنلاین : 1 نفر
IP شما :44.201.97.0